Vad gör en trädgårdsmästare – Ett varierat och fritt säsongsarbete.

Vad gör en trädgårdsmästare – Ett varierat och fritt säsongsarbete.

Vad gör en trädgårdsmästare?

En trädgårdsmästare arbetar med och har stora kunskaper om odling och skötsel av växter. I arbetet ingår att planera och leda arbetet vid parkanläggningar eller trädgårdsföretag. Trädgårdsmästaren kan vara anställd, men arbetar ofta som egen företagare.

Planering är en viktig arbetsuppgift för en trädgårdsmästare, oavsett arbetsplats. Det gäller att man ser till att man har tillgång till fröer, plantor och gödning, så att man kan leverera sina produkter i tid eller hålla parken eller trädgården i bra skick. Även ekonomisk planering är en viktig del av arbetet för en trädgårdsmästare.

Svensk trädgårdsnäring jobbar i tuff konkurrens med leverantörer från länder på sydligare breddgrader där möjligheterna att odla ofta är bättre. Framtiden för yrket är därför svår att förutspå i Sverige.

Trädgårdsföretag anställer ofta sin personal på säsongsbasis. Sommaren är högsäsong, vilket gör yrket perfekt för den som söker sommarjobb. Den som vill vara trädgårdsmästare året om kan bli egenföretagare, något som innebär stort ansvar, större risker och mycket hårt arbete. Men också stor frihet.

Den som vill bli trädgårdsmästare kan få en grundutbildning på gymnasiet. Därefter studerar man vidare på yrkeshögskola eller kanske väljer att läsa till trädgårdsingenjör på Sveriges Lantbruksunivesitet (SLU).

Många olika arbetsuppgifter

Företagens inriktning kan variera stort mellan köksväxter, frukt, bär, prydnadsväxter och eller plantskoleväxter. Växtslag och säsong styr om man odlar sina produkter utomhus eller i växthus. Trädgårdsmästarens varor säljs ofta i stora partier till grossister, som säljer vidare till handeln.

Många trädgårdsföretag har valt att specialisera sig på en specifik produkt, det kan vara tulpaner, gurkor eller jordgubbar.

Trädgårdsmästare som jobbar i parker eller stora trädgårdar har andra arbetsuppgifter. Bland de viktigaste är att klippa gräs, så och plantera, rensa ogräs och att beskära anläggningens buskar och träd. Trädfällning lämnas dock åt proffsen inom detta område. Vintertid kan en trädgårdsmästare få en del jobb i växthus, det kan handla om att driva fram växter till nästa säsong.

Tekniken och arbetsmetoderna inom yrket har genomgått en kraftig modernisering. Datorer styr allt oftare odlingen och klimatet i växthuset och biologiska bekämpningsmedel ersätter ofta de kemiska. Trädgårdsodling är ändå fortfarande ett tungt arbete.

Att handleda personal är ofta en stor del i arbetet,även om trädgårdsmästaren själv ofta deltar i det praktiska arbetet. Tekniska kunskaper är viktigt, men även det sociala har stor betydelse eftersom man ofta är i kontakt med kunder. Trädgårdsmästaryrket är fritt och självständigt.