Trädgårdens a till ö – Lär dig mer om växter och odling

Trädgårdens a till ö – Lär dig mer om växter och odling

Det är inte lätt att hålla reda på alla svåra ord och krångliga begrepp inom odling och trädgård. Här hjälper vi till med kollen med en trädgårdens a till ö.

Avläggare är en gren eller ranka som man böjer ner mot jorden och låter den slå rot. Då bildas en avläggare som man tar bort från originalplantan. Avläggaren kan man sedan odla vidare på egen hand.

Biologisk bekämpning innebär att slutar att använda bekämpningsmedel mot ohyra och sjukdomar och istället använder djur som äter upp ohyran. Man kan till exempel använda nyckelpigor mot bladlöss.

Citrusfrukter, som apelsin, citron och lime, har blivit populärt att odla även i Sverige på senare år. Men det krävs mycket värme och det gäller att kunna ha några plusgrader i växthuset året om.

Drivning innebär att man påskyndar en växts utveckling. Drivning kan innebära att man ger extra värme eller högre luftfuktighet. Man kan också förkorta växtens viloperiod.

Ekologisk odling innebär att man odlar med så liten inblandning av konstgödning och kemikalier som möjligt. Inom odlingsbranschen finns det många olika regler för vad som räknas som ekologiskt odlat.

Formklippning, känd från bland annat klassiska engelska trädgårdar innebär att man klipper ett träd, buske eller någon annan växt till en geometrisk eller skulptural form. Det engelska uttrycket ”topiary” används också emellanåt.

GMO är kort för genetiskt modifierade organismer. GMO innebär att man går in för att förändra arvsmassan för att växten ska få de egenskaper man önskar. Oftast handlar det om at man vill att växterna ska bli mer tåliga mot exempelvis skadeinsekter.

Hybridväxt är en växt som kommit till genom att man korsat två olika växter som är genetiskt olika.
Mycket vanligt, i dag är till exempel de flesta sommarväxter framkorsade hybride.

Jordmån är de översta lagren av jorden som kan ha många olika karaktärer. Några exempel på jordmån är mull, humus och matjord. Vilken jordmån man har påverkas av många olika faktorer som klimat, samt vilka växter, svampar och djur det finns på platsen

Knopp är ett outvecklat bladskott på en växt, bland annat på träd och buskar. En sidoknopp sitter i bladvecket. Toppknoppen sitter på skottspetsen.

Limring är en remsa som man preparerar med lim. Den lindas runt fruktträd på hösten för att skadedjuret frostfjäril inte ska kunna klättra upp i trädet och lägga sina ägg.

Mikroorganismer spelar en stor roll i nedbrytningen av organiskt material och har därmed en viktig roll i det ekologiska kretsloppet. Mikroorganismer är osynliga för blotta ögat, man kan bara se dem i mikroskop.

Nematoder är mikroskopiskt små maskar, som finns i många former. Vissa skadar växter och bör bekämpas, men det finns även de som kan användas vid biologisk bekämpning.

Organiska gödselmedel består av ämnen som från växt- eller djurriket och tillför näring till jorden. De förbättrar dessutom strukturen på jorden. Animaliskt gödsel tillverkas av slaktavfall. Naturgödsel kommer från djurens avföring, urin eller rötslam, eller kan bestå av kompost av matrester och växtmaterial.

Permakultur är ett planerat odlingssystem avsett för livsmedelsproduktion. Naturens växtsätt och stor mångfald inspirerar till den hållbara permakulturen, som har till syfte att säkra en långsiktig självförsörjning.

Roten hjälper växter att stå stadigt i jorden och ser till att den får livsnödvändigt vatten och näring. Rötter består av huvudrot och sidorötter.

Sommarblommor är ett samlingsnamn för ettårigt odlade blommor och andra växter som planteras ut till sommaren. Sommarblommor är avsedda för prydnad.

Tvåårig ört (bienn) är en växt som redan första året utvecklar en kraftig rot. Även en bladrosett utvecklas, den övervintrar och redan andra året börjar växten att blomma.

Urlakning är när näringsämnen frigörs i jorden och sköljs bort av regn. Urlakning kan även ske vid vattning av odlingar.

Varmbänk är en ofta isolerad odlingsbänk. Till varmbänken använder man komposteringsvärmen för att värma upp jorden under de kallare delarna på året.

Ympa betyder att man planterar in en del av en växt på ena annan växt. Ympningen gör man i den nya växtens stam eller gren.

Zonkarta är en karta över landets olika klimatzoner. Zonkartan ger en ganska bra bild av i vilka delar av landet det går att odla vedartade växter. Ett annat zonsystem gäller för perenner.

Årsskott är nya och mjukt saftiga skott som växer ut under växtsäsongen hos främst vedartade växter.

Ädelros är en sorts av ros som är ympad på en grundstam. Ädelrosor blommar från juli till senhösten och är oftast mellan 30 och 150 cm höga.

Övergödning betyder att växter får för mycket näring och därmed inte kan ta upp den. Näringen läcker då ut i naturen, vilket kan skapa problem i det biologiska systemet.