Ta hjälp med snöröjningen

Ta hjälp med snöröjningen

Snöovädret. Snösmockan. Snökanonen. Väderrapporterna om vinterns snö kan få vem som helst att önska att det finns någon annan som kunde göra grovjobbet med snöröjningen. Det finns det också. Du som anlitar en firma för att ta bort snön behöver inte oroa dig för hur hård årets vinter ska bli. Vare sig den blir mild och snöfattig eller hård och lång så tar en professionell snöröjare bort dina bekymmer.

De senaste åren har det blivit vanligare att bostadsrätter, även mindre sådana, tar hjälp av proffs på snöröjning. Det är helt enkelt mest effektivt och mest rättvist. Annars slutar det ofta med att några i föreningen tar ett betydligt större ansvar än de andra.

I många bostadsrättsföreningar som testat att själva sköta hela röjarbetet märker man snart att det är svårt med arbetsfördelningen. Alla ska ju ha samma ansvar men det är klart att det inte går att ställa lika höga krav på de äldsta pensionärerna som kanske har problem med hälsan. Det brukar i regel bli några eldsjälar som drar det tunga lasset och som sällan får någon direkt uppskattning för det. Det är inte bra för stämningen bland boende i en förening. Det är dessutom vanligt att olika boende har olika uppfattningar om vad som är tillräckligt bra snöröjning. En del vill att det alltid ska skottas och plogas så fort det har snöat medan andra inte tycker det är ett problem att trampa i någon decimeter snö då och då.

Hjälp med snöröjningen bra för grannsämjan

En stor fördel med att lämna över arbetet med röjningen av snö till en professionell firma är att relationerna mellan grannarna då inte påverkas av vädret. Den som yrkesmässigt sköter plogning och skottning använder alltid ändamålsenliga maskiner och verktyg. I en bostadsrättsförening kan man ha anställda vaktmästare som sköter plogen, men om det är en mindre förening så brukar det gå till så att några i föreningen får köra en mindre plogmaskin. Det är inte alltid så lätt att få till en bra plogning, särskilt inte morgonen efter en snöig natt när alla grannar i föreningen har bråttom i väg till arbete och skola. Att då själv dra ut en plog på morgonen är ingen rolig uppgift. En proffsfirma kör ofta plogen med traktor och kan snabbt och effektivt ordna problemet.

I bostadsrättsföreningar och andra privata boenden är det vanligt att man i alla fall tar hjälp av yrkesmänniskor för det stora arbetet att röja vägar, uppfarter och garageplatser så att de blir fria från snön. Det går att anlita för den delen av snöröjningen och sedan skotta vid trappor och portar själv. Men bäst för de flesta brukar vara att anlita så mycket hjälp som man bara har råd med när det gäller snöröjningen. Det blir mest effektivt. Snön försvinner snabbt utan att grannarna behöver bråka med varandra.