Bygga växthus – Vad du ska tänka innan du bygger ditt växthus

Bygga växthus – Vad du ska tänka innan du bygger ditt växthus

Att tänka på när du sätter upp ett växthus

Var du än bor i landet så är ett växthus mycket bra att ha om du odlar till husbehov. Det spelar ingen roll m du bor i norra eller Sverige, vårt kalla klimat gör ett växthus värdefullt över hela landet, även om man möta våren tidigare och förlänga sommaren lite extra i norr med hjälp av ett växthus.

Vad ska man då välja för typ av växthus? Det beror förstås på vad du ska odla och vilka ambitioner och behov du har för din odling.
En hobbyodlare som väljer att sätta kanske lite gurka och tomater kan nöja sig med ett enklare växthus. Har man lite högre ambitioner och vill odla knepigare arter som paprikor, pumpor, utplanteringsväxter eller kanske till och med vindruvor, så har man mycket att vinna på att bygga ett riktigt välisolerat växthus i en större storlek.

Många olika modeller

Växthus finns i ett flertal modeller och prisklasser, men det viktigaste är ändamålsenligheten, att man kan använda så mycket som möjligt. Det finns många växthusmodeller, exempelvis ”lusthustypen” som är omöjliga att utnyttja till fullo.

Den avlånga modellen är betydligt bättre anpassad för normalt odlande. Bredden på växthuset är viktig, det gäller att få plats med gångar och bord runt odlingsraderna. Glöm inte heller att dörren till växthuset är så pass bred att så att du kommer in med en rejäl skottkärra!

Se till att släppa in luft

Luftinsläppet är en annan viktig detalj som tyvärr är bristfällig på många av dagens växthusmodeller. Luftluckorna bör vara så stora som 15-20 procent av takets yta för att man ska få tillräcklig utluftning en varm och solig sommardag. Luckor bör man ha på båda sidor av huset och det är bättre med fyra små än två stora. Automatisk luftning är också en bra idé, då grillar man inte sina växter om man glömmer luftningen under en riktigt varm dag.

Hur man placerar växthuset på tomten är också av stor betydelse. Delvis med tanke på utseendet, delvis för att få rätt mängd ljus och sol. Växthuset bör inte vara skuggat åt något håll, men det är en fördel med lite lövträd som kan skugga den starkaste sommarsolen mitt på dagen.

Växthus interiör

Bäst är att placera växthuset på en plats dit solen når fram redan tidigt på förmiddagen och sedan ligger på ända in på kvällen. Om växterna får sol redan tidigt på morgonen så är det förstås ännu bättre, växter behöver som bekant mycket ljus.

Viktigt materialval

Glas, plastskivor eller plastfolie? Vilket material man ska använda när man bygger växthuset är också avgörande. Ett växthus i glas är snyggt och håller länge, men där är kraven på ett stadigt underlag stora. Ska man värma upp växthuset under längre perioder så är det mest ekonomiskt att använda plastskivor med luftkanaler i skivorna. Ett växthus med enbart plastfolie kan man använda om man inte tycker att utseendet har betydelse för platsen man har valt eller för ett tillfälligt växthus. Med dubbla lager folie kan ett sådant växthus spara på värmen ganska bra det med.

När man är har svar på dessa frågor är det dags att börja tänka på hur och vad man ska odla i växthuset.