Beskär fruktträd – Lär dig grunderna i trädbeskärning

Beskär fruktträd – Lär dig grunderna i trädbeskärning

Fruktträd bör beskäras emellanåt för att må bra och bära frukt. Här går vi igenom några viktiga tips om hur man ska gå till väga när man kapar grenarna för att förbättra skörden.

Ett fruktträd mår som bäst om man gör en lätt beskärning varje år, även om många nöjer sig med en större var tredje-fjärde år. Äpplen och päronträd ska man beskära varje år, medan plommon och körsbär inte är lika krävande. En grundregel är att man genomför kraftiga beskärningar de första två till tre åren för att forma trädet, sedan kan man göra en mindre beskärning varje år, för att det ska bildas ny frodig fruktved.

Man bör vänta i alla fall ett år innan man börjar beskära ett fruktträd. Ett nyplanterat träd behöver all den energi det kan få för att klara sig, och en beskärning kan bli kostsam. Undantaget är om trädet har ett konkurrerande toppskott, det bör tas bort.

Varför beskär man då ett fruktträd? Först och främst för att de unga träden får en stabil och jämnt fördelad krona och skapa fruktved som ger jämn bra skörd. Men beskärning gör även att ljusinsläppet i kronan blir bättre på äldre träd. Man förhindrar dessutom skador på trädet och underlättar plockningen av frukten genom att man håller trädet lågt.

Sensommar och tidig höst är bästa tiden

När är det bäst att beskära fruktträd? Man brukar tala om JAS-perioden, juli, augusti och september, som den ideala tiden att plocka fram den stora trädgårdssaxen. Anledningen till detta är att träden blöder minst och såren från beskärningen läker bäst under den perioden. Under sensommar och höst är det också lättast att se vad som ska tas bort eftersom lövkronan år som mest utvecklad då.

Viktigast när man beskär ett träd är att ha vassa verktyg som gör rena och fina snitt, som gör att såren läker snabbare. För att beskära ett fruktträd behövs egentligen bara två verktyg: sekatör och handsåg.

När man skaffar en sekatör så lönar det sig att satsa på kvalitet. Då blir jobbet både enklare och roligare. Vill man komma högre upp i trädet så finns det stångsekatörer, men det är alltid lättare och ger bättre precision att klippa med en vanlig sekatör. Ställ dig på en stege om det är möjligt!

Vi rekommenderar en dubbelskärig sekatör, som ger ett fint snitt, som gör trädets läkning lättare.
Är grenen för tjock för en sekatör får man använda en handsåg. Det är en liten behändig, fintandad såg som ger fina och släta snittytor.

Några viktiga saker att tänka på när man beskär ett fruktträd:

  • Välj grenar med trubbig grenvinkel, över 45 procent.
  • Det är viktigt att ta bort inåtväxande och kraftigt uppåtväxande grenar.
  • Ta bort döda och skadade grenar för att undvika sjukdomar.
  • Lägg snittet utanför grenkragen, den rynkade barken mellan huvud- och sidogren.